Požegi ili Požezi

U primeru Milica-Miličin izvršena je palatalizacija, a u primeru Požegi/Požezi izvršena je sibilarizacija, te se ova dva primera u tom smislu ne mogu dovoditi u vezu.

Oba primera Požega/Požezi su gramatički ispravna, s tim što se češće upotrebljava reč Požegi jer je ona lakša za izgovor od reči Požezi.