Potpritisak ili podpritisak

Prema Rečniku jezičkih nedoumica pravilan će biti izraz potpritisak, jer će glas d iz prefiksa pod ispred reči pritisak preći u svoj bezvučni par- glas t.

Primer:

Merač potpritiska pumpe za gorivo je skup.