Popovićeva ili Popovićka

Obe ove reči su tačne, ali imaju različita značenja.

Popovićeva je ćerka Popovića, a Popovićka je supruga Popovića.

Primer:

Idemo kod Popovićke na kafu dok joj je muž na poslu.