Ponosi se mnome ili ponosi se sa mnom

Prema Rečniku jezičkih nedoumica Ivana Klajna predlog s(a) uz instrumental ne upotrebljava se kada on ima značenje sredstva, oruđa ili predmeta radnje. Pa će tako biti pravilni sledeći izrazi: bavio se mnome, ponosi se mnome...

Primeri:

Moji roditelji se ponose mnome.

On se stalno bavi mnome.