Podsticaj ili potsticaj

Pravilno se piše podsticaj, a ne potsticaj.

Suglasnik D nikada ne prelazi u svoj bezvučni par T ispred suglasnika D, Š.

Primeri:

predsednik

podsticaj

gradski

podšišati