Podpitanje ili potpitanje

U reči potpitanje dolazi do glasovne promene jednačenja suglasnika po zvučnosti.

Reč potpitanje sastoji se od reči pod i pitanje, ali pošto je glas d zvučan, a glas p bezvučan dolazi do jednačenja suglasnika i glas d prelazi u svoj bezvučni par t.

Primer:

Imam jedno potpitanje za vas.