Podatci ili podaci

Pravilna je reč podaci u kojoj dolazi do gubljenja suglasnika T. Glas C sliven je od glasova T i S, pa se T gubi kako ne bi došlo do nagomilavanja istih glasova ili glasova koji se isto izgovaraju. Otuda je reč podatci nepravilna.

Primer:

Svi podaci su uneti u registar.