Pišem sa olovkom ili pišem olovkom

Predlog s/sa uz instrumental se koristi kada označava društvo.

Idem sa prijateljima na more.

Bila je sa dečkom u bioskopu.

Kada se koristi instrumentala sa značenjem sredstva, nikada se neće koristiti predlog s/sa.

Pišem olovkom.

Slikam četkicom.

Idem autobusom ili biciklom na posao.