Pijac ili pijaca

Prema Rečniku srpskoga jezika Matice srpske u upotrebi su obe reči. Dakle, i imenica pijac i imenica pijaca su pravilne.

Primeri:

Idem na pijacu.

Idemo na pijac.