Orginal ili original

Pravilan izraz će biti original.

Primer:

Prilikom prijave treba dati original na uvid.