Okanuti se ili okaniti se nečega

Prema Rečniku jezičkih nedoumica Ivana Klajna pravilan će biti isključivo izraz okaniti se nečega.

Primeri:

Okanimo se praznih priča i krenimo na dela.

Ma, okani se toga već više, dosado jedna!