Odprilike ili otprilike

Pravilan je isključivo izraz otprilike. Ova reč se sastoji od dve reči: od i prilike, pa se u toj reči izvršilo jednačenje suglasnika po zvučnosti gde je glas D prešao u glas T.

Primer:

Vozimo se već dva sata otprilike.