Obzirom na/da ili s obzirom

Izraz obzirom da/na (nešto) gramatički je neispravan. Pravilan je isključivo izraz s obzirom na (nešto).

Nepravilan će biti sledeći primer: Obzirom da nije došao, moraćemo sami da nastavimo rad.

Pravilan će biti isključivo sledeći primer: S obzirom na to što nije došao, moraćemo sami da nastavimo rad.

Često se savetuje da se umesto oba ova izraza koristi izraz bez obzira.