Novki ili Novci

Kao što je kod imenica baka, deka, čestitka slučaj da dativ glasi baki, deki, čestitki, po toj analogiji i dativ imenice Novka bi glasio Novki, jer bi u suprotnom reč dobila drugačije značenje.

Primer:

Dao sam novac Novki.