Ni jedan ili nijedan

Izraz nijedan u značenju nula ili niko uvek se piše zajedno, i može se tretirati kao broj.

Nijedan dan nisam odsustvovao sa predavanja.

Nijedan čovek na ovom svetu nije neustrašiv. 

Ali, kada želimo da kažemo i naglasimo da niko od dvojice ili niko od dve osobe nije bio prisutan ili nije nešto uradio, postigao, pisaće se uvek odvojeno i uvek u paru sa drugim članom iz izraza: ni jedan ni drugi. 

Takođe će se rastavljeno pisati sa predlozima: ni sa jednim, ni sa drugim.

Ni jedan ni drugi nije došao na ispit.

Ni sa jednim od njih dvojice nisam u kontaktu.