Nemogu ili ne mogu

Negacija uz glagole uvek se piše odvojeno. Primeri:

Ne mogu više da učim.
 
Ne bih više smeo da jedem toliko.

Osim u četiri slučaja kada negacija uvek ide uz glagol:

Nisam rekao šta sam mislio.

Neću više da jedem toliko.