Srpski jezik

Nemogu ili ne mogu

Negacija uz glagole uvek se piše odvojeno. Primeri:

  • ne mogu
  • ne želim
  • ne smem
  • ne bih
Ne mogu više da učim.
 
Ne bih više smeo da jedem toliko.

Osim u četiri slučaja kada negacija uvek ide uz glagol:

  • neću
  • nisam
  • nemoj
  • nemam

Nisam rekao šta sam mislio.

Neću više da jedem toliko.