Nekoliko pari cipela ili nekoliko parova cipela

Pravilan će biti izraz nekoliko pari cipela, iako se u Rečniku jezičkih nedoumica iznosi da reč par uz reč nekoliko nije preporučljiva, ali se sreće kod dobrih pisaca i ne smatra se greškom. Umesto dva para pantalona bolje je reći dvoje pantalone. Ali se takav izgovor retko čuje u svakodnvenom govoru.

Primer:

Imam nekoliko pari letnjih cipela.