Ne registrovanje ili neregistrovanje

Negacija se uz imenice uvek piše spojeno: neradnik, nerazumevanje, nesreća, nespavanje, neregistrovanje... 

Uz glagole negaciju ćemo pisati odvojeno: ne radim, ne spavaš, ne registrujete, ne želite...