Ne nedostaje ili nenedostaje

Svi glagoli se pišu odvojeno od negacije, osim u slučajevima: NEĆU, NISAM, NEMOJ, NEMAM.

Primeri:

ne nedostajati

ne želim

ne mogu

ne smeš