Nazdravlje ili na zdravlje

Pravilan je oblik na zdravlje. Ista je situacija i sa primerima: sa srećom, na sreću, u susret, u stopu, u potpunosti...

Prati me u stopu.

Živeli i na zdravlje!

Idemo u susret letnjem raspustu