Naučno-istraživački rad ili naučnoistraživački rad

Pravilno upotrebljena reč je naučnoistraživački.

Primer:

Pišem naučnoitraživački rad iz lingvistike.