Najviši ili najvišlji

Komparacija prideva visok glasi viši, najviši; a ne višlji, najvišlji.

Primer:

Marko je najviši u razredu.