Naizgled ili na izgled

Pravopis srpskoga jezika Matice srpske dozvoljava upotrebu obe reči i obe su ispravne, samo što imaju različita značenja.

Naizgled-sa značenjem prividno. On je naizgled ravnodušan.

Na izgled-Ona misli samo na svoj izgled.