Na žalost ili nažalost

U primeru Nažalost, nisam stigla da pročitam celu knjigu. pravilno je napisati zajedno izraz sa predlogom i imenicom. U slučaju kad ovaj izraz ide uz genitiv, pisaće se odvojeno, ali će tada imati potpuno drugačiji kontekst i značenje.
Na žalost mnogih posetilaca slavna glumica nije došla na premijeru filma.