Na telefonu ili kraj telefona

Pravilan sklop reči će biti na telefonu prema Rečniku jezičkih nedoumica Ivana Klajna.

Primer:

Dobar dan! Miloš na telefonu. Da li bih mogao da dobijem Milicu?