Na Dan Svetog Nikole ili na dan Svetog Nikole

Reč dan će u ovom slučaju imati opšte značenje i pisaće se malim slovom, a naziv praznika velikim slovom: Sveti Nikola.

Primer:

Idem kod Miloša na dan Svetog Nikole.