Mr. i dr. ili mr i dr

Skraćenice od titula magistar i doktor pišu se isključivo bez tačke, dakle mr/dr. Postupak skraćivanja naziva ovih titula naziva se kontrakcija, kada se kao skraćenica uzimaju prvo i poslednje slovo iz reči: magistar, doktor. Nakon slova r ne ide više nijedno slovo zbog čega bi se inače stavljala tačka.