Mora da ide ili mora ići

Oba ova izraza su pravilna i u svakodnevnoj upotrebi, s tim što će izraz moram da idem biti karakterističan za srpski jezik, a moram ići za hrvatski jezik.

Primer:

Moram da idem sada. Već je kasno.