Ministarstvo za nauku ili Ministarstvo nauke

Pravilno se piše i govori: Ministarstvo nauke, Ministarstvo prosvete, Ministarstvo energetike, Ministarstvo spoljnih poslova, kao i Fakultet bezbednosti, Fakultet političkih nauka, Fakultet organizacionih nauka.