Maturska ili maturantska?

Matura je završni deo osnovnog ili srednjeg obrazovanja u školama, odnosno skup ispita ili radova koje učenici polažu i pišu. Tako da će naziv za takvu vrstu ispita biti maturski ispit, a učenik koji polaže maturu naziva se maturant.

Primeri:

Maturanti u junu polažu maturske ispite.

Nakon maturskih ispita, učenici više nemaju obaveza do polaganja prijemnih ispita za fakultete.

Kada je reč o ekskurziji na koju maturanti idu, onda se za nju kaže maturska ekskurzija. Mada je čest slučaj da se kaže i maturantska ekskurzija u pojedinim krajevima naše zemlje. 

Primer:

Maturska ekskurzija u severnoj Italiji planirana je za maj mesec.