Malopre ili malo pre

Kod primera malopre i malo pre razlika je isključivo u kontekstu i načinu upotrebe. Suštinskih razlika u značenju nema, imaju isto značenje. Zajedno će se pisati u sledećim slučajevima: Stigao sam kući malopreMalopre sam razgovarao sa roditeljima o letovanju. Primeri za odvojeno pisanje bi bili sledeći: Malo pre nego što sam stigao, zvonio je telefon. Malo pre odlaska na posao setio sam se da ponesem kišobran.