Mačci ili mački

Gramatički je pravilno reći i napisati mački, tački, praćki, a ne mačci, tačci, praćci...

Primeri:

Mački je lepo da prede pod našim kuhinjskim stolom.

Na sledećoj slici u tački A može se primetiti sledeće...