Ljubicin ili Ljubičin

Prisvojni pridev od vlastite imenice Ljubica glasi isključivo Ljubičin.

Isti je slučaj i sa rečima Miličin, Daničin, Stevičin...

Primer:

Ovo je Ljubičina knjiga.