Liniom ili linijom

Pravilna reč će biti linija.

Primer:

Ti uvek ideš linijom manjeg otpora.