Kome ili kojem

Obe zamenice imaju isto značenje i mogu se koristiti podjednako, kako se savetuje u Rečniku jezičkih nedoumica Ivana Klajna.

Primeri:

To je dečko kome mogu da verujem.

To je dečko kojem mogu da verujem.