Kod Rada ili kod Radeta

U srpskom jeziku od vlastite imenice Rade genitiv će glasiti Radeta, ali i Rada.

Najčešće će se ovaj drugi primer koristiti u zapadnim krajevima naše zemlje i u Crnoj Gori. 

Primeri:

Išli smo kod Radeta na rođendan.

Kod Rada je uvek veselo.