Kobca ili kopca

Kao što se i u imenici vrabac/vrapca izvrši jednačenje suglasnika po zvučnosti, tako će i u primeru kobac/kopca doći do iste promene gde će zvučni glas B ispred bezvučnog glasa C preći u svoj bezvučni par P.

Primer:

Videla sam kopca u zoološkom vrtu.