Jun ili juni

Prema Pravopisu srpskoga jezika iz 2010. godine oba primera su tačna i prihvatljiva.

Dakle, pravilno je reći i jun/juni i jul/juli.

Primeri:

Juni je mesec kada idemo na more.

Jul je moj najomiljeniji mesec jer tada nema škole.