Jer ili je l'

Primeri tipa Jer imamo danas nastavu? ili Jer dolaziš na vreme sa posla? gramatički su i pravopisno neprihvatljivi zato što reč jer predstavlja veznik, a ne upitnu rečcu. Pravilni će biti izrazi sa rečcom je li/je l' koji glase Je li imamo danas nastavu? i Je l' dolaziš na vreme sa posla?