Jel ili je li/je l

Oblik jel je neprihvatljiv u primeru Jel imamo domaći zadatak za sutra? Isključivo je tačan primer je li ili skraćena varijanta sa apostrofom, kada želimo skratiti rečcu li. Rečca li će se uvek odvajati od ostalih reči uz koje stoji: da li, ako li, je li, ne bi li...