Jel ili je l'

Rečca Li se uvek piše odvojeno, bez obzira da li je reč o kolokvijalnom ili književnom jeziku.

Primeri: 

Je li dolaziš na predavanje u petak?

Da li imamo kontrolni zadatak iz gramatike?

U svakodnevnom govoru, posebno u pisanju sms poruka ili u okviru dopisivanja preko društvenih mreža, čest će biti oblik koji se piše zajedno. 

Primeri: 

Jel dolaziš sutra?

Jel se vidimo sutra?

Takva upotreba nije gramatički niti pravopisno pravilna, iako je svakodnevna pojava u kolokvijalnom jeziku.