Jedamput ili jedanput

Pravilno se piše i kaže jedanput. 

Primer:

Jedanput kad budeš u kraju, svrati kod mene.