Izvinuti se ili izviniti se

Primer Izvinuo se zbog svoje greške nepravilan je jer reč izvinuo se potiče od glagola izvinuti se, vinuti se koji imaju značenje saviti se ili pokrenuti se nagore. Pravilan će biti isključivo izraz sačinjen od glagola izviniti se koji je sinonim sa rečju oprostiti. Tako će jedino biti prihvatljiv oblik u rečenicama:

Izvinio se zbog svoje greške.

Izvinila se zbog svog lošeg postupka.