Izolacijoni ili izolacioni

Reč izolacijoni je gramatički i pravopisno netačan. 

Pravilno će se pisati i govoriti isključivo-izolacioni.

Isti je slučaj i sa rečju informacioni.

Primeri: 

Izolacioni sistem u stanovima dobro funkcioniše.

Poslovi iz oblasti informacionih tehnologija danas su najtraženiji.