Itekako ili i te kako

Pravilan je izraz i te kako, i te kakav, i te koliko, dok se izraz itekako, itekakav, itekoliko smatra gramatički netačnim.

Primer:

I te kako mi nedostaješ!