Istovaruju ili istovaraju

Pravilan je isključivo glagol istovarivati, pa će tako biti pravilni i izrazi istovaruju, istovarujem. Dok će izrazi istovarati, istovaram biti nepravilni.

Primeri:

Celi dan istovaruju komšijin nameštaj.

Sutra istovarujem stare stvari iz garaže i nosim ih na đubre.