Interesovanje za našom kompanijom ili interesovanje za našu kompaniju

Uz imenicu interesovanje ide predlog za koji će se dopunjavati akuzativom, pa će pravilan izraz biti interesovanje za našu kompaniju.

Primeri:

Hvala Vam na interesovanju za našu kompaniju.

Ona ime interesovanje za pevanje.