Incidenca ili incident

Pravilno upotrebljena reč u srpskom jeziku je incident.

Primer:

Desio se incident između pojedinih navijača srpskih fudbalskih klubova.