Idem kod Ace ili idem kod Aca

Ukoliko je ime osobe Aco, pravilno će biti Idem kod Aca.

Ukoliko je ime osobe Aca, pravilno će biti Idem kod Ace.

Isti je slučaj sa imenima Pera/Pero, Vlada/Vlado, Sima/Simo...

Primer:

Išli smo kod Vlada na rođendan.