Ići ću ili ću ići

Glagol ići u futuru I glasi:

jednina:

1. ja ću ići/ ići ću

2. ti ćeš ići/ići ćeš

3. on će ići/ići će

množina:

1. mi ćemo ići/ići ćemo

2. vi ćete ići/ići ćete

3. oni će ići/ići će

Razlika između oblika ići ću i ću ići nema kada je reč o njihovoj upotrebi u građenju glagolskih oblika ili u pravopisu.

U primeru ići ću nije neophodno pisati zamenicu ja (ona se podrazumeva na osnovu glagolskog oblika), dok sa primerom ću ići, zamenica ja je obavezna.

Svaku rečenicu možete početi sa primerom ići ću i to bez zamenice ja (Ići ću u grad sa društvom), ali ne i sa ću ići (Ću ići u grad sa društvom).

Tako da je obavezno u ovakvom kontekstu koristiti oblik ići ću ili upotrebiti zamenicu ja (Ja ću ići na odmor sa drugovima).